Ангел Иванов, Author at КлинКлин

Ангел Иванов

НЯКЪДЕ НЕЩО СЕ СЛУЧВА

“Синдикатът” е възстановяването на една изгубена вибрация. Трибуна на истината. Мафия на Доброто. Армия от Пацифисти. Отговор на опита за масова манипулация. Всичко това и нищо от тези. Всъщност, много повече … Раждането на една нова нация... от Ангел ИВАНОВ...