Въпроси & Отговори

Как да подкрепя Клин/Клин?

Можете да ни подкрепите като изпратите сума по ваш избор или закупите абонамент през платформите ePay, easyPay, PayPal, както и на банковата ни сметка. Повече информация за това как да помогнете на КлинКлин, можете да научите тук.

Каква е разликата между Дарение и Абонамент?

КлинКлин събира средства за създаването на прозрачна медийна платформа по два начина:

  • Дарение, което означава безвъзмездна форма на подкрепа към проекта;
  • Годишен абонамент, който дава права за управление на онлайн редакцията, след като бъде създадена.

Трябва ли да се регистрирам в сайта?

Не е задължително. Регистрацията е по желание.

Как ще мога да се информирам за кампанията?

След като направите дарение или закупите едногодишен абонамент, КлинКлин ще ви известява за всяка стъпка по създаването на независимата гражданска медия.

Какво е предназначението на краудфъндинга?

Краудфъндънгът или груповото финансиране е гарант, че КлинКлин ще работи в интереса на гражданското общество. Със събраните средства ще създадем иновативна платформа, която осигурява на читателите постоянен контрол върху информацията и онлайн редакцията на изданието.

Как ще гарантирате прозрачност?

За разлика от класическите медии, които определят съдържанието при закрити врати, читателите ще могат да предлагат теми и да следят тяхното развитие в реално време.

  • Интерактивната онлайн редакция ще позволява на читателите да осъществяват пряк мониторинг върху редакционните процеси;
  • Читателите ще задават конкретни теми за разработка от авторите;
  • По дадена тема се допускат всички гледни точки, ако са написани на цивилизован език и аргументирано;
  • Приходите по време на дарителската кампания ще бъдат ежедневно актуализирани.

Кога ще стартира интерактивната платформа на КлинКлин?

Нашата онлайн редакция ще стартира при успешна кампания за групово финансиране. Колкото по-бързо е събрана необходимата сума, толкова по-бързо ще започне техническата работа по създаването на платформата.

Фирма ли е КлинКлин?

Не. КлинКлин е Юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза, вписано в Централния регистър към Министерството на правосъдието. Всички приходи от стопанска цел са предназначени за подобряване на медийната среда в България, утвърждаване на медийния плурализъм и свободата на словото, насърчаване на прякото гражданско участие по отношение на осведомения информационен избор.

Как ще се поддържа КлинКлин, след като получи своето финансиране?

Програмата за среден и малък бизнес КлинКлин магазин и потребителски такси.

Кой ще бъде автор на статиите и мога ли да пиша за КлинКлин?

Интерактивната редакция на Клин/Клин отваря широко врати за автори на свободна практика и за всеки, който иска да изрази своята свободна позиция, да направи репортаж, анализ или разследване от обществена важност.

Аз съм автор и искам да помогна на КлинКлин да стане реалност. Какво да направя?

Всеки автор може да допринесе за създаването на гражданската медия КлинКлин, като ни изпрати своята идея за журналистически материал, свързан със свободата на словото, и/или неговият личен опит с негативните практики в българските медии. След като бъде съгласуван с редакцията, той ще бъде публикуван. При желание на автора, неговата анонимност ще бъде гарантирана.

Ще получа ли хонорар, ако пиша за КлинКлин?

Да. При успешно финансиране на кампанията, ние ще създадем платформа, в която читателите ще определят хонорарите за журналистическите ви материали. Авторите ще получават възнаграждение за своите публикации в зависимост от тяхната популярност.

Какво е интерактивна планьорка и как ще функционира тя?

Интерактивната планьорка представлява онлайн редакция с отворен код, в която екипът на КлинКлин, читателите и авторите ще имат възможност свободно да предлагат, обсъждат, разработват и публикуват теми съгласно редакционните принципи на медията и обществения интерес.

Ако всеки може да предлага статии, кой ще следи за качеството на съдържанието?

Редакцията на КлинКлин ще осъществява постоянен мониторинг и ще съблюдава да не се допуска компромис с качеството, нецензурен език, директни обиди и статии, целящи уронване на нечий престиж.