За Нас

KlinKlin.bg е медийна платформа, която се поддържа изцяло чрез гражданско финансиране (crowdfunding). Целта на КлинКлин е да обособи независима информационна среда, която да бъде пряко управлявана от читателите.

Нашата мисия е да подкрепим независимите автори, които да упражняват свободата на словото по прозрачен начин, с управлението и участието на активните граждани, гражданските общности и честния малък и среден бизнес.

Проектът KlinKlin.bg е собственост на Сдружение за граждански прояви “КЛИН”, регистрирано като Юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, вписано в Централния регистър на Министерството на правосъдието.

Всички приходи от дарения и търговската дейност на КлинКлин са с цел подобряване на медийната среда в България, финансово и морално поощряване на българските независими журналисти, стимулиране на медийния плурализъм и свободата на словото.

• Запознай се с екипа, който стои зад проекта KlinKlin.bg!

Подкрепи проекта чрез дарение

Вземи КлинКлин тениска и стани посланик на каузата за независима журналистика в България