Какво е КлинКлин?

Какво е КлинКлин?

♦  КлинКлин е лесен и сигурен начин да подкрепиш независими журналисти по темите, които те интересуват и определяш като важни за обществото

♦  КлинКлин не разчита на реклами, грантове и държавни средства. Единственият източник на финансиране са нашите читатели

♦  КлинКлин е първата демократична медия в България, която кани читателите в своята редакция: тук имате пряк граждански контрол върху съдържанието на медията като определяте темите, по които ще работят нашите автори

♦  В КлинКлин журналистите и читателите поделят своите отговорности за издръжката на медията: Ние инвестираме нашето време, за да правим качествената документална журналистика, а вие решавате сами как да изразходвате инвестираните средства

♦  Ние вярваме, че една независима медия може да зависи единствено от своите читатели.

Как функционира КлинКлин?

КлинКлин стартира през 2015-а година и е първият български проект за изграждане на демократична медия. КлинКлин се поддържа изцяло чрез прозрачно гражданско финансиране (crowdfunding). Основната цел пред екипа на КлинКлин е развитието на онлайн инструменти за журналистика в обществена полза. Ето и някои от основните ни функционалности:

Абонат на КлинКлин

Всеки, инвестирал сума от минимум $5, е абонат на КлинКлин. Той получава достъп до дискусионна група с редакторския екип на КлинКлин, където предлага и гласува темите, които ще разработваме. Още в началото на съвместната ни дейност, абонатите ще имат възможност да изберат как да разходват инвестираните си средства.

Открита редакция

Това е фейсбук групата, в която се провежда интеракцията между абонатите и нашите редактори.Тук заедно с Вас ще работим по редакционното съдържание на медията и ще коментираме развитието на klinklin.bg

Видео-планьорка

В класическата редакция планьорките, които определят съдържанието и редакционната политика на медията, се осъществяват „на тъмно“. В КлинКлин ние ще излъчваме нашите планьорки, за да получите ясна представа как взимаме нашите редакционни решения и как подготвяме нашите журналистически разработки.

КлинКлин Медийна Академия

Осъзнавайки проблемите в подготовката на качествени независими кадри в българските медии, екипът ни работи по прозрачна образователна инициатива за подготовка на журналисти със свободен и необвързан поглед – КлинКлин Медийна Академия. В рамките на проекта ще споделим нашия медиен опит, а в допълнение ще проведем серия от обучения с участието на авторитетни български и чуждестранни журналисти. Също като видео-планьорките, и обучението ще бъде заснето и излъчвано публично.

КлинКлин Магазин

Онлайн магазин, чиито приходи ще се реинвестират в проекти свързани с независимата журналистика. Всички инвестирани средства ще бъдат публично оповестявани.

Редакционен кодекс

Това са правилата, които важат за всички участници в отворената редакция и инвеститори в klinklin.bg. Те касаят работата на редакционния екип, абонатите и спонсорите в проекта. В КлинКлин ще публикуваме единствено материали, които отговарят на редакционния ни кодекс.

––––––

Проектът KlinKlin.bg е собственост на Сдружение за граждански прояви “КЛИН”, регистрирано като Юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, вписано в Централния регистър на Министерството на правосъдието.

Всички приходи от дарения и търговската дейност на КлинКлин са с цел подобряване на медийната среда в България, финансово и морално поощряване на българските независими журналисти, стимулиране на медийния плурализъм и свободата на словото.

• Запознай се с екипа, който стои зад проекта KlinKlin.bg!

Подкрепи проекта чрез дарение

Вземи КлинКлин тениска и стани посланик на каузата за независима журналистика в България