whatis


КлинКлин е лесен начин да подкрепиш независими журналисти за техните разследвания, репортажи и анализи по темите, които те интересуват

В КлинКлин читателите са преки работодатели на журналистите. Вие решавате кого и по какъв начин да подкрепите.

КлинКлин е открита медийна платформа за различни мнения и възгледи, без политически ретуш и опорни точки.


През април 2014 година КлинКлин стартира кампания за публично набиране на средства за създаването на първата българска краудфъндинг медия. В рамките на 2 месеца, успяхме да съберем малко над 12% от търсената сума за техническо изграждане на платформа за гражданска журналистика и функционирането ѝ в рамките на една година.

За пълноценното стартиране на платформата за гражданска журналистика бяха необходими 4 месеца и 50 000 лв. Въпреки частичния успех, ние нямахме възможност да осъществим нашата цел: платформа за гражданска журналистика, в която журналистите набират финансиране чрез краудфъндинг, читателите определят темите, за които авторите да пишат.

Като участници в създаването и управлението на свободната медия KlinKlin.bg, вие ще знаете как ще се изразходват събраните средства. Ние сме регистрирани като сдружение с нестопанска цел с обществена полза и ще действаме изцяло в интереса на гражданите.

Достъпността на информацията за разходване на финансовите постъпления е част от нашата политика за изграждането на независима медия.

Ето какво се случва към септември 2016 година. Към момента нито 1 лев от събраните средства не е отишъл за независима журналистика. Всичките статии, които виждате на сайта, са дарени от техните автори. В краткосрочен план смятаме да насочим останалата част от наличното финансиране към млади автори.

РАЗХОДВАНИ-СРЕДСТВА

 

ПОДКРЕПИ КЛИНКЛИН