Копи/Пейст

Изисквания за редактор в мейнстрийм медия
1. Copy
2. Paste
Е, ние го правим по-различно

Автоматизирай това! „Безполезната класа“ и други сценарии за технологичната революция

От Ани Бендър, CBC Превод: Стела Михайлова “Безполезната класа”Така Ювал Харари описва клетите маси, които може да останат без работа вследствие ...

Битката за Интернет е изгубена

Тенденцията е еднопосочна – по-затворен и по-контролиран интернет. Ако имаш потиснат интернет, имаш и потиснато общество. Това е нещо, върху което трябва да се фокусираме... от Джоот МУЛЕН/Константин МРАВОВ...