Наталия Иванова

Наталия Иванова

Наталия Иванова

Помни се само около писането – на художествени и публицистични текстове. Завършва „Журналистика” в СУ „Св.Климент Охридски” и участва в различни медийни (онлайн издания, телевизия и радио) експерименти с най-вече с цел представяне на изкуство и културни алтернативи. Бори се за повече култура в медиите, повече култура спрямо медиите и повече културни медии.