klinshop

Докато големите корпорации са окупирали рекламните площи в основните медийни канали, малкият и среден бизнес в България няма възможност да промотира своите стоки и услуги и бива напълно изолиран от средствата за масова информация.

Програмата КлинКлин Магазин има за цел да постави мост между малкия и среден български бизнес с ангажирана и отговорна аудитория, а приходите от посредническа дейност ще служат за финансиране на качествената и независима журналистика.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ