Димитър Драгнев

Димитър Драгнев

Димитър Драгнев е завършил класическа филология в СУ „Св. Климент Охридски“, като има и магистърски степени по българска филология и теория и управление на образованието от същия университет. В момента е докторант по старогръцка литература към катедрата по класическа филология и работи като учител по латински език.